Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Narpay tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.04.2021 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 0 0 0 0
2 2-DMTM 125 0 0 0
3 3-DMTM 137 0 0 0
4 4-DMTM 110 0 0 0
5 5-DMTM 80 0 0 0
6 6-DMTM 125 0 0 0
7 7-DMTM 100 0 0 0
8 8-DMTM 70 0 0 0
9 9-DMTM 75 0 0 0
10 10-DMTM 110 0 0 0
11 11-DMTM 150 0 0 0
12 13-DMTM 0 0 0 0
13 15-DMTM 150 0 0 0
14 16-DMTM 90 0 0 0
15 17-DMTM 104 0 0 0
16 19-DMTM 50 0 0 0
17 20-DMTM 100 0 0 0
18 21-DMTM 45 0 0 0
19 22-DMTM 90 0 0 0
20 27-DMTM 75 0 0 0
21 28-DMTM 47 0 0 0
22 29-DMTM 60 0 0 0
23 30-DMTM 100 0 0 0
24 31-DMTM 80 0 0 0
25 32-DMTM 110 0 0 0
26 33-DMTM 85 0 0 0
27 34-DMTM 80 0 0 0
28 35-DMTM 80 0 0 0
29 36-DMTM 40 0 0 0
30 37-DMTM 89 0 0 0
31 38-DMTM 70 0 0 0
32 39-DMTM 40 0 0 0
33 40-DMTM 40 0 0 0
34 41-DMTM 50 0 0 0
35 42-DMTM 80 0 0 0
36 43-DMTM 70 0 0 0
37 44-DMTM 0 0 0 0
38 45-DMTM 122 0 0 0
39 47-DMTM 40 0 0 0
40 48-DMTM 40 0 0 0
41 49-DMTM 0 0 0 0
42 50-DMTM 60 0 0 0
43 52-DMTM 43 0 0 0
44 53-DMTM 46 0 0 0
45 55-DMTM 40 0 0 0
46 56-DMTM 48 0 0 0
47 57-DMTM 46 0 0 0
48 58-DMTM 70 0 0 0
49 60-DMTM 60 0 0 0
50 62-DMTM 40 0 0 0
51 63-DMTM 70 0 0 0
52 64-DMTM 140 0 0 0
53 65-DMTM 0 0 0 0
54 66-DMTM 40 0 0 0
Jami 3812 0 0 0